آیا دوربین خودرو تاثیری در تعیین مقصر تصادفات رانندگی دارد ؟

 آیا فیلم‌های دوربین خودرو برای شرکت‌های بیمه‌ای قابل قبول است؟دوربین خودرو بیمه خودرو

آیا با دوربین خودرو می‌توان خسارت گرفت ؟

دوربین خودرو و بیمه خودرو

این‌ها نمونه‌ای از سوالات رایج در ارتباط با نقش دوربین خودرو در بیمه اتومبیل است .

برای پاسخگوئی به این سئوالات باید به چند نکته توجه کرد :

نکته اول: مدارک به دست آمده از دوربین خودرو در محاکم قضائی قابل استفاده است

نکته دوم:  نظرات شخصی و سلیقه‌ای در چگونگی استفاده از مدارک دوربین خودرو توسط شرکت بیمه کننده تاثیر دارد :

به عبارت دیگر رعایت اخلاق حرفه‌ای بیمه ، عاملی تعیین کننده است.

زمانی که اسناد به دست آمده از دوربین خودرو در محاکم قضائی به عنوان اماره مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس مطمئنا این اسناد برای کارشناس بیمه نیز می‌تواند مفید باشد.

 اما اگر به دلیل عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و احیانا شانه خالی کردن از مسئولیت پرداخت خسارت ، شرکت بیمه کننده به اسناد موجود بی‌توجهی کند ، امری دیگر و خارج از حوصله این گفتار است.

اما بدانید که در این حالت نیز با طرح دعوا در محاکم قضائی ، امکان پیگیری و احقاق حقوق خسارت دیده وجود دارد.

نکته سوم: کیفیت تصاویر ضبط شده و زاویه دید دوربین نقش تعیین کننده‌ای در قابل استفاده بودن مدارک به دست آمده از دوربین خودرو دارد :

گاهی تعیین دیه و خسارت‌های مالی سنگین، تصمیم‌گیری را برای کارشناس بیمه و یا قاضی دادگاه بسیار مشکل می‌کند و هر نوع تصویری نمی‌تواند برای آنها روشنگری کند.

بنابراین استفاده از دوربین‎های حرفه‌ای و با کیفیت می‌تواند راه‌گشا باشد.

نکته چهارم: بنا بر دلایل متعددی استفاده از دوربین خودرو موجب کاهش تصادفات رانندگی خواهد شد.

و ما امیدواریم که اسفتاده از دوربین خودرو بیشتر به خاطر جنبه پیشگیری از حوادث باشد.

با توجه به نکات فوق کاملا روشن است که دوربین خودرو در استفاده بهتر از حق بیمه نقش به سزائی دارد.