دوربین خودرو پلیس و امنیت جامعه

شاید هنوز هم صحنۀ بررسی‌های میدانی و جستجو از شاهدان حاضر توسط مأموران پلیس در خاطرات ما نقش بسته باشد.

اما زمانه عوض شده و هم اکنون استفاده از مستندات تجهیزات الکترونیکی در بسیاری از موارد جایگزین تحقیقات میدانی پلیس شده است.

دوربین خودرو پلیس و امنیت جامعه

دوربین‌های مداربسته ، گوشی‌های همراه ، دوربین خودرو و دوربین روی بدن نیروهای پلیس همه در حال ثبت و ضبط وقایع هستند.

دوربین‌های مدار بسته یکی از پر کاربردترین تجهیزاتی است که نیروهای پلیس و امنیتی برای بررسی حوادث و جرائم از آن استفاده می‌کنند.

تحقیقات بسیاری حاکی از نقش بسیار موثر فیلم‌های به دست آمده از دوربین‌های مدار بسته در پیدا کردن مجرم و چگونگی وقوع حادثه دارند.

تاثیر وجود دوربین زمانی که پلیس هم حضور داشته باشد دو چندان می‌شود و این مهم با وجود دوربین خودرو در ماشین‌های پلیس تحقق پیدا کرده است.

اثرات مثبت وجود دوربین در خودرو پلیس

وجود دوربین خودرو در ماشین پلیس از چند جهت سودمند است:

اول: افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نیروهای پلیس.

مردم می‌بینند و می‌دانند که عملکرد نیروهای پلیس در حال ثبت و ضبط است.

یقین دارند که اگر مشکلی در عملکرد نیروهای انتظامی باشد قابل پیگیری و بررسی است.

تحقیقات نشان داده که وجود دوربین خودرو در ماشین پلیس موجب کاهش شکایات از نیروهای پلیس شده است.

دوم: افزایش سطح استاندارد عملکرد نیروهای پلیس

تحقیقات نشان داده است که وجود دوربین خودرو در ماشین پلیس ، موجب بهبود استانداردهای عملیاتی پلیس شده است.

نیروهای پلیس ، با وجود دوربین ، بهتر و حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنند. آنها سعی می‌کنند که هر چه بیشتر به قوانین و دستورالعمل‌ها پایبند باشند.

امروزه دوربین‌های هوشمند خودرو قابلیت نظارت آنلاین بر خودرو را فراهم آورده‌اند.

در بعضی کشورها، از ستاد فرماندهی نظارت مستقیم تصویری بر نیروهای پلیس وجود دارد.

دوربین خودرو پلیس و امنیت جامعه

شرکت یکتانگر ارتباطات نیز چنین امکانی را برای ناوگان عملیاتی آتش نشانی فراهم آورده است. خودرو های پیشرو و حتی عملیاتی از ابتدا تا انتهای یک عملیات تحت نظارت تصویری و هدایت مستقیم فرماندهی هستند.

تمامی فیلم‌های عملیات بعداً مورد بازبینی قرار می‌گیرد و تمام موارد تخصصی از آنها استخراج می‌شود. و برای آموزش ، تجزیه و تحلیل روند امدادرسانی و اقدامت مورد نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوم: افزایش امنیت اجتماعی برای نیروهای انتظامی و پلیس.

دوربین خودرو پلیس و امنیت جامعه

در بسیاری از موارد ، رسیدگی به حوادث و یا دستگیری مجرم ، توأم با مشاجره و درگیری است. و در نهایت منجر به شکایت از نیروهای عملیاتی پلیس می‌شود.

در چنین مواردی فیلم‌های ضبط شده به راحتی بیانگر چگونگی برخورد نیروهای پلیس با حادثه و یا مجرم است.

دوربین خودرو پلیس و امنیت جامعه

دوربین هوشمند خودرو مجهز به دو دوربین حرفه‌ای

در حال حاضر دوربین‌های هوشمند خودرو دارای دو دوربین هستند. و تمامی صحنه‌های بیرون و داخل خودرو پلیس به همراه صدا و موقعیت مکانی ضبط می‌شود.

چهارم: ثبت و ضبط وقایع و اتفاقات.

ماهیت فعالیت‌های پلیسی و انتظامی ، پیشگیری، مقابله و پیگیری جرائم و تخلفات است. خودروهای پلیس نیز معمولا در مکان‌هائی حضور دارند که موارد مرتبط با جرم و یا حادثه‌ای وجود دارد.

مکانهائی که چه بسا از دید دوربین‌های مداربسته عمومی مخفی است. و تنها دوربین خودرو ماشین پلیس می‌تواند در چنین صحنه‌هائی حضور داشته باشد.

آنچه بیان شد بخشی از تاثیرات مثبت استفاده از دوربین خودرو پلیس و امنیت جامعه است.

شرکت یکتانگر ارتباطات با ارائه برترین دوربین‌های هوشمند خودروئی ، سعی دارد سهمی در ارتقای امنیت جامعه داشته باشد.