دوربین خودرو ماسک الکل

چند روزی است که همه درگیر مهمان ناخوانده‌ای شده‌ایم…

بعضی مبتلا به بیماری ….

بعضی مشغول پیشگیری از بیماری….

بعضی در صدد مداوای مبتلایان به بیماری…

بعضی در پی سوداگری با اقلام مورد نیاز جلوگیری از بیماری…

و بعضی …

اگر روزی نیاز به آنچه که در اختیار ماست ، همگانی شود …. ما در کدام گروه قرار میگیریم ؟!

چند سال قبل به علت مشکلات بهداشتی در منابع آب استان اصفهان ، آب شرب در استان نایاب شد …. بطری آب معدنی در حکم کیمیا شد…

امروز ماسک و الکل کمیاب شده….

شاید روزی هم به علتی کالای در اختیار ما کمیاب شود …. آن موقع ما….

آیا دوربین خودرو هم روزی نیاز همه می‌شود ؟! و ما در آن روز چه خواهیم کرد..!!

خدایا ما را شکرگزار نعمت سلامتی که همیشه و پیوسته از آن برخوردار بوده‌ایم قرارده…

شرکت #یکتانگر مرجع تخصصی و نماینده رسمی برترین‌های دوربین خودرو در کشور.

#کرونا_را_شکست_میدهیم

دوربین خودرو ماسک الکل
Car Camera, Mask, Alcohol

…For a few days we’ve all been involved in uninvited guests

…some sick

…some preventing disease

…some trying to cure patients

some in Speculation with disease prevention items …

…and some

 !?If someday we need to make public what we have …. in which group do we belong

A few years ago, drinking water was scarce in Isfahan province due to health problems in Isfahan province ….    Mineral water bottle became alchemy

…Today masks and alcohol are scarce

Maybe someday we will be scarce because of the commodity …. then we

Does everybody need a car camera some day ?! And what will we do on that day .. !! God bless us with the

constant blessings of health that we have always enjoyed …

The company #yektanegar is a professional reference and official representative of the best car camera in the count.
#یکتانگر #دوربین_خودرو #caughtonblackvue #دوربین_هوشمند_خودرو #دوربین_360درجه #blackvue
#کرونا #کروناویروس #کرونا_ویروس #کروناتهران #کرونا_در_تهران #کروناتهران #کرونادرایران #کرونا_در_ایران #کروناقم #کرونا_قم #کرونا_را_شکست_میدهیم #کرونااصفهان #ویروس_کرونا
#viruscorona #corona #virus #iran
#اصفهان #ایران #تهران #قم