ضبط صدای خش‌ زدن با دوربین خودرو

خش زدن خودرو دیگران با کلید و وسایل نوک تیز از ناهنجاری‌های اجتماعی نسبتا رایجی است که شاید شما را هم مورد آزار قرار داده باشد.ضبط صدا با دوربین خودرو 

اتومبیل را پارک می‌کنید و برای مدتی خودروتان در دید شما نیست. زمان بازگشت با صحنه دلخراشی مواجه می‌شوید، طول بدنه خودرو با چند خش عمیق نقاشی شده است.

نگران نباشید دوربین حرفه‌ای با بهترین کیفیت تمام تصاویر را ضبط کرده است …

 اما هنگامی که شخص بزهکار چسبیده به خودرو شما عبور می‌کند تصویری از عمل خش زدن ضبط نخواهد شد …

اینجاست که میکروفن حرفه‌ای و حساس دوربین خودرو BLACKVUE  IROAD به  وضوح صدای خش زدن را هم ضبط کرده است و هیچ بهانه‌ای برای فرد خاطی باقی نمی‌گذارد.

فقط کافی است ضبط صدای دوربین خودرو در حالت فعال باشد.

شرکت یکتانگر ارتباطات ارائه دهنده برترین‌های دوربین خودرو

ضبط صدا با دوربین خودرو