دوربین هوشمند خودرو چیست ؟

دوربین خودرو آنلاین Blackvue، نوش‌داروی به موقع
خودرو در مکانی دور از دید شما پارک است… هنگام بازگشت صحنه‌های دلخراشی را مشاهده می‌کنید… خش‌زدن ، تورفتگی ‌، مالیدن و …
حالا دیگر عکس و فیلم گرفتن و درد و دل کردن برای دیگران نتیجه‌ای ندارد…
Blackvue در همان لحظه اتفاق شما را مطلع می‌کند…
Blackvue از 5 ثانیه قبل تا 55 ثانیه بعد از اتفاق همه را ضبط می‌کند…
Blackvue در همان لحظه اتفاق شما را آنلاین و شاهد بر مجرا می‌کند…
Blackvue فراتر از هر آنچه که در ذهن شماست عمل می‌کند…

 

شرکت یکتانگر ارتباطات ارائه کننده برترین دوربین‌های هوشمند خودروئی