دوربین خودرو هوشمند IROAD X5

IROAD DASH CAM 

مجهز به دو عدد دوربین با کیفیت تصویر کامل  FHD

Front & Rear All Full HD

FRONT & REAR VIEW FULL HD RECORDING

FHD+FHD

Full Definition Video Quality

با توانایی ایجاد تصویر مطلوب در شب 

IROAD X5 FHD

NIGHT VISION

NIGHTTIME PICTURE QUALITY CORRECTION

مجهز به سیستم اعلام هشدار خروج از لاین حرکتی و فاصله با خودرو مقابل

ADAS

ADAS-ROAD SAFETY WARNING SYSTEM

دوربین مداربسته ماشین مجهز به قابلیت هشدار خروج از لاین حرکت

dash cam دوربین مداربسته خودرو