دوربین خودرو در تصادفات 

بنا بر دلایل متعددی استفاده از دوربین خودرو موجب کاهش تصادفات رانندگی خواهد شد :

اول: هشدار سرعت :

دوربین‌های خودرو معمولا در قسمت تنظیمات خود امکانی برای تعین حداکثر سرعت مجاز دارند

و به این وسیله چنانچه سرعت خودرو از حد مجاز تجاوز کند، راننده را با هشدارهای خود متوجه خواهند کرد.

دوم: هشدار حرکت بین خطوط  در دوربین خودرو  :

دوربین‌های خودرو پیشرفته مجهز به سیستم کنترل حرکت بین خطوط هستند.

به این معنا که چنانچه راننده با حرکتهای غیر معمول از بین خطوط تجاوز کند با هشدار راننده را متوجه می‌کند.

سوم: هشدار رعایت فاصله مورد نیاز با خودرو‌های جلو و عقب :

با فعال کردن سیستم هشداری مورد نظر، دوربین خودرو بر اساس سرعت میزان فاصله با خودروهای عقبی و جلوئی را تخمین می زند

و در صورت عدم رعایت این فاصله راننده را با هشدار خود متوجه میکند. این سیستم در دوربنهای خودرو پیشرفته وجود دارد.

چهارم: هشدار خواب‌آلودگی راننده :

بعضی از دوربینهای خودرو با توجه به انحراف سر راننده از موقعیت صحیح رانندگی، روی برگرداندن و یا خواب‌آلودگی راننده را هشدار می‌دهند.

پنجم: استفاده از دوربین خودرو در امور بیمه و قضائی :

با توجه به اینکه استفاده از تصاویر و اطلاعات موجود در دوربین خودرو در اعاده حقوق مالک خودرو در امور بیمه‌ای و قضائی نقش موثری دارد،

راننده همیشه سعی میکند تا با رعایت اصول صحیح رانندگی، بهترین مستندات را داشته باشد.

ششم: اثر تلقینی و ناخواسته بر راننده

کسانی که رانندگی با خودرو مجهز به دوربین خودرو را تجربه کرده‌اند همگی میگویند که رانندگی ما اصولی‌تر شده است.

چرا که دائما ناظری را در کنار خود داریم. و این مهمترین دلیل برای بهبود سطح رانندگی است.

دوربین خودرو در تصادفات