دوربین خودرو ، ضبط مهربانی ، رفتارهای انسانی و هنجارهای اجتماعی می‌تواند یکی از کاربردهای مثبت و موثر دوربین اتومبیل باشد.

شاید استفاده از دوربین خودرو معمولا با تداعی حوادث رانندگی و اتفاقات نه چندان خوشایند همراه باشد.

اما دوربین‌های نصب شده در خودرو می‌توانند وسیله‌ای برای ثبت و ضبط رفتارهای انسانی و هنجارهای اجتماعی باشند.

همه ما در حین رانندگی با صحنه‌هائی کمیاب از تعاملات انسانی روبرو شده‌ایم.

زمانی که خودروئی برای بکسل کردن خودروئی دیگر کمک می‌کند.

فردی برای عبور سالمندان، کودکان و یا معلولین از خیابان وقت می‌گذارد.

دوربین خودرو ، ضبط مهربانی

راننده‌ای با سخاوت راه را برای دیگر خودروها باز می‌کند.

رانندگان برای حفظ جان یک حیوان در وسط خیابان ، همه با هم تلاش می‌کنند.

و ده‌ها مورد مشابه دیگر که همه به صورت اتفاقی می‌تواند به وسیله دوربین‌های خودرو ثبت و ضبط شود.

جالب است بدانید که در روسیه به علت کثرت استفاده از دوربین خودرو ، ده‌ها تصویر دل‌انگیز از چنین صحنه‌های زیبائی ضبط و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است.

آنچه مسلم است، استفاده از دوربین خودرو تاثیر به سزائی در افزایش امنیت ترددهای اجتماعی ، بهبود هنجارهای اجتماعی و افزایش کارائی خودروهای امداد رسان خواهد داشت.

دوربین خودرو ، ضبط مهربانی ها و کنش‌های اجتماعی مثبت را آسان خواهد کرد.

شرکت یکتانگر ارتباطات، مرجع تخصصی ارائه دوربین‌های هوشمند و حرفه‌ای خودرو