امنیت در فضای ابری دوربین خودرو

Over the Cloud

همیشه مهمترین سوال برای دارندگان دوربین خودرو آن بوده که :

اگر به هر دلیل مثل سرقت و یا تصادف، دوربین آنها قابل دسترس نباشد، آیا راه حلی هست؟

همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای مواقع خاص است.

اگر سارق به راحتی دوربین خودرو را بدزدد یا معیوب کند، پس فلسفه وجودی دوربین خودرو چیست؟

جواب این سوال مهم، در امکان استفاده از فضای ابری(CLOUD) است.

فرض کنید شما در منزل هستید و خودروی شما کنار خیابان پارک است.

دوربین در حالت پارک قرار گرفته و تمامی حرکات اطراف خودرو را ضبط می‌کند.

سارقی با مهارت درب را باز می‌کند و داخل خودرو می‌شود .

به محض ورود دوربین بوسیله  سنسور ضربه متوجه شده و برای شما پیغامی ارسال می‌کند .

و فیلم آن هم اضافه بر اینکه بر روی حافظه دوربین ضبط می‌شود یک نسخه به فضای ابری منتقل خواهد شد .

شما به صورت زنده به خودرو خود وصل می‌شوید و تصاویر همان لحظه را خواهید دید و بهترین تصمیم را خواهید گرفت.

فرض کنید سارق شما خیلی حرفه‌ای است و متوجه وجود دوربین می‌شود و آن را قطع و معیوب می‌کند.

اما شما نگران نیستید چون فیلم‌های مهم آن همه در فضای ابری ذخیره شده و قابل دسترس شماست!

امنیت در فضای ابری دوربین خودرو