تصویر زنده video live دوربین خودرو

امروزه امکان مشاهده تصاویر زنده از دورینهای خودرو فراهم شده است

به گونه‌ای که شما می توانید در هر لحظه و از هر مکانی خودروی خود و اطراف آن را مشاهده کنید .

اما چگونگی این انتقال تصاویر در کیفیت و رضایت مشتری بسیار مهم است .

به طور کلی دو روش برای تصویر زنده video live دوربین خودرو به کاربر وجود دارد :

1 – ارتباط مستقیم با دوربین خودرو :

در این روش دوربین خودرو به واسطه سیم کارت باید به طور مستقیم با کاربر مرتبط شود.

به عبارتی مدیریت انتقال تصاویرهمه بوسیله دوربین انجام می‌شود .

در این حالت چون دوربین خودرو نمی‌تواند نقش سرور را هم ایفا کند، معمولا امکانات چندانی در اختیار کاربر نخواهد بود.

احتمال عدم امکان اتصال در لحظه مورد نظر وجود دارد.

اندک اختلال در شبکه موجب قطع شدن ارتباط می‌شود.

بستر و پهنای باند شبکه در هر دو طرف ارتباط باید بسیار خوب باشد .

اگرچه از جهت تئوری و امکانات بیان شده، امکان مشاهده تصاویر ضبط شده هم وجود دارد اما در عمل جندان موفق نیست، چرا که دوربین نمی‌تواند مباحث شبکه را به خوبی مدیریت کند.

2 – ارتباط از طریق سرور مرکزی با دوربین خودرو :

در این روش یک سرور مرکزی واسط بین دوربین خودرو و کاربر خواهد بود.

دوربین مطابق با تنظیماتی که کاربر انجام میدهد با سرور مرتبط می‌شود .

تصاویر مورد نظر همه با مدیریت سرور به فضای اختصاصی کاربر منتقل شده و در آنجا ذخیره می‌شود .

بنابراین مشکلات بستر ارتباطی معمولا توسط سرور مدیریت می‌شود تا در هر لحظه تصاویر زنده و یا ضبط شده در اختیار کاربر قرار گیرد.

از آنجا که یک تیم فنی با تجهیزات پیشرفته شبکه‌ای، پشتیبانی روند انتقال تصاویر را مدیریت می‌کنند، امکانات بسیار متنوع و قابل توجهی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

کمپانی‌های مشهور و پیشرو عموما از این طریق به کاربران خود خدمات ارائه می‌کنند و قاعدتا روش گران‌تری نسبت به روش اول است.