لغت نامه صحیفه سجادیه
لغت نامه صحیفه سجادیهپدید آورنده : زهرا رجب زاده
مراد از لغتنامه و هدف از تنظیم آن احساس نیاز به در دست داشتن لغتنامه فارسی صحیفه سجادیه به عنوان یکی از لوازم پژوهش و ترجمه ی این متن، ما را به تهیه و تنظیم آن واداشت.
در اینجا مراد از لغتنامه ، مجموعه لغات متن صحیفه (جز حروف، اسماء اشاره، موصول، استفهام و ضمائر و برخی دیگر از کلمات) در چینشی به سبک جدید ، همراه با ترجمه ای سلیس و روان، بدون در نظر گرفتن وجوه بلاغی و تفصیلات صرفی و نحوی آن است. کاری که تا کنون انجام نشده است.

ویژگیهای لغت نامه حاضر

ترجمه سلیس و روان لغات، فراوانی لغات، به روز بودن سبک ترجمه و چینش لغات از ویژگی های لغتنامه حاضر است که در حد اشراف به معانی دقیق لغات، ابزار قابل اعتماد در ترجمه و فهم صحیفه به شمار می رود.

ترنم آفتاب
ترنم آفتاب پدید آورنده : زهرا رجب زاده
فرهنگ جامع موضوعی صحیفه سجادیه

فرهنگ جامع موضوعی صحیفه سجادیه

رویش سبز
رویش سبز پدید آورنده : زهرا رجب زاده
بر اساس دعاهای صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع)
مرزداران
مرزدارانپدید آورنده : زهرا رجب زاده
دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع)
گذری در آسیب شناسی جامعه اسلامی (سال 11 ه تا 13 ه)
گذری در آسیب شناسی جامعه اسلامی (سال 11 ه تا 13 ه)پدید آورنده : زهرا رجب زاده
کتاب گذری در آسیب شناسی جامعه اسلامی (سال 11 ه تا 13 ه)
 رمضان قاصد عشق
رمضان قاصد عشقپدید آورنده : زهرا رجب زاده
درکتاب حاضر مطالبی درباب ماه رمضان براساس دعاهای صحیفه سجادیه امام زین العابدین (ع) فراهم آمده است. این بخش ها عبارتند از : ورود به ماه رمضان براساس دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه – وداع با ماه رمضان براساس دعای چهل و نجم صحیفه سجادیه – و عید فطر براساس دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه
صحیفه سلامتی
صحیفه سلامتیپدید آورنده : زهرا رجب زاده
کتاب صحیفه سلامتی
صحیفه همسایه‌داری
صحیفه همسایه‌داریپدید آورنده : زهرا رجب زاده
کتاب صحیفه همسایه‌داری
حقوق شهروندی
حقوق شهروندیپدید آورنده : زهرا رجب زاده
کتاب حقوق شهروندی