دوربین خودرو، ضبط در حالت پارک

PARKING MODE

چند دقیقه پس از خاموش شدن اتومبیل، دوربین خودرو به حالت پارک، تغییر وضعیت میدهد.

 

خصوصیات حالت پارک:

در این وضعیت ضبط تصاویر تنها در دو حالت انجام میشود. اول آنکه دوربین حرکتی را تشخیص دهد ( حساس به حرکت) و دوم اینکه حسگر دوربین ضربه‌ای را تشخیص دهد (حساس به ضربه).

به عبارت دیگر در حالت پارک، دوربین در حال کار است اما چیزی ضبط نمیشود مگر اینکه در شعاع دید دوربین حرکتی اتفاق بیفتد و یا اینکه ضربه و تکانی به خودرو وارد شود.

 

مزیت حال پارک:

از آنجائی که دوربین ضبط بیخودی ندارد، مدت زمان پر شدن حافظه بسیار طولانی خواهد شد و موجب افزایش طول عمر حافظه نیز میشود.

نکته  مهم دیگر آنکه مصرف برق دوربین به حداقل خواهد رسید و مدت زمان بیشتری را در حالت خاموش بودن خودرو تحت پوشش خواهد داشت.

 

برای مدلهائی که تصاویر را به فضای ابری منتقل میکنند بر اساس تنظیمات شما، در حالت پارک تمام تصاویر منتقل شده و چیزی از قلم نخواهد افتاد. دسترسی مستقیم و مشاهده زنده خودرو در حالت پارک نیز امکان‌پذیر است.