با نسل جدید دوربینهای خودرو، نگران باطری اتومبیل نباشید

یکی از نگرانی‌های همیشگی استفاده‌کنندگان از دوربین خودرو آن است که آیا روشن بودن دائمی دوربین خودرو موجب افت باطری اتومبیل میشود؟

اگرچه ما در آموزشهای قبلی روش محافظت از باطری اتومبیل مجهز به دوربین خودرو را بیان کرده‌ایم، اما در این نوشته میخواهیم آن اندک نگرانی باقیمانده شما را هم با یک خبر از آخرین تکنولوژی در دسترس، تبدیل به امید کنیم.

شرکت یکتانگر با اشراف و رصد دائم تولیدات جهانی در حوزه دوربین خودرو، اقدام به ارائه باطری‌های اختصاصی پشتیبان دوربین خودرو نموده است.

این باطریها که نسل جدیدی از باطریهای Lithium Iron  هستند، مختص خودرو دوربین طراحی شده‌اند. به گونه‌ای که هم با حرکت و تکانهای خودرو سازگار است و هم در درجه حرارتهای بالا و کارکرد طولانی مشکلی ندارد. بارها پر و خالی شدن تاثیری بر عملکرد آنها ندارد.

باطری‌های یاد شده در زمان خاموش بودن اتومبیل، برق مورد نیاز دوربین دوربین خودرو را تامین میکند و در زمان روشن بودن اتومبیل شارژ میشود.

اندازه و طراحی این باطریها بسیار مناسب خودرو و زیباست.

پس دیگر نگران باطری اتومبیل خود نباشید.