ادله اصلی اثبات جرم عبارتند از اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی.

پس اگر شما فقط یک فیلم در اختیار داشته باشید، تنها با استناد به آن نمی‌توان جرمی را ثابت کرد.

اما معمولا شواهد و مدارک و دلایل دیگری هستند که فیلم موجود در کنار آنها علم قاضی را به واقعیت اتفاق افتاده، زیاد می‌کند.

از لحاظ حقوقی به فیلم موجود می گویند اماره.

یعنی نشانه‌ها و آثاری که علم قاضی را افزایش مید‌هد و با وجود آن اماره درک بهتری از موضوع خواهد داشت.

مثلا شما تصادفی داشته‌اید، کارشناس کروکی تهیه کرده، شهود نحوه تصادف را بازگو کرده‌اند، آثار فیزیکی تصادف موجود است اما هنوز همه جوانب به خوبی روشن نشده است.

به خصوص اگر طرف مقابل ادعای خلاف واقع نیز داشته باشد.

در اینجا قاضی در صورت نیاز فیلم را برای روشن شدن بهتر دلایل دیگر بازبینی می‌کند.

البته صحت و اصالت فیلم شرط اصلی استفاده است که به تقاضای شما یا قاضی مورد کارشناسی قرار خواهد گرفت.

خلاصه آنکه اطلاعات استخراج شده از دوربین خودرو مثل سایر دوربین‌های مداربسته همچون فیلم، صدا، تاریخ و ساعت، سرعت و نقشه حرکتی خودرو، همه میتوانند به عنوان امارات مورد اعتنا و استفاده باشند.

و یقینا وکیل کارآزموده این موارد را به خوبی در جای خود مورد استفاده قرار خواهد داد