بسته به کیفیت دوربین‌ها، کیفیت دید در شب آنها هم کاملا متفاوت است.

البته بعضی تولید کنندگان جهت ارائه تصویر بهتر در شب ، تکنولوژی‌های برتری را به کار گرفته‌اند و تفاوت کاملا محسوسی با سایرین دارند.

دوربین داخلی در بعضی مدلها مجهز به نور مادون قرمز است و در شب داخل کابین را بهتر ضبط می‌کند.

عموما دوربین بیرونی متکی به نور چراغهای اتومبیل و نور موجود در معابر و خیابان است.