خیر. توان مصرفی دستگاه 25/. آمپر است که در واقع تاثیر قابل توجهی ندارد با این وجود دستگاه دارای یک حسگر هوشمند است وچانچه خودرو روزهای زیادی خاموش بماند و توان باطری خودرو از حد مشخصی کمتر شود دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.

برند IROAD (دوربین خودرو سری X9) نیز هوشمند به تشخیص افت ولتاژ و برق ورودی به دستگاه بوده و لذا به محض تشخیص افت ولتاژ مربوطه ، دستگاه را تا زمان مجدد شارژ باتری خودرو ، خاموش نگه می دارد .